برنده 1 جایزه ،
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
تهیه کننده (2)
2017 A Dream of Dolls Dancing A Dream of Dolls Dancing ( فیلم کوتاه )
 

2006 Blood Tea and Red String Blood Tea and Red String ( فیلم )
 

کارگردان (3)
نویسنده (2)