برنده 6 جایزه ، کاندید 3 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
تهیه کننده (3)
2020 Snowpiercer Snowpiercer ( سریال )
 

1980 Did You See..? Did You See..? ( سریال )
 

کارگردان (37)
خودش (3)
نویسنده (1)
دست اندرکار (1)