برنده 2 جایزه ، کاندید 5 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
تهیه کننده (11)
2019 The Good Doctor The Good Doctor ( سریال )
 

2016 Notorious Notorious ( سریال )
 

2015 Satisfaction Satisfaction ( سریال )
 

2014 Us & Them Us & Them ( سریال )
 

2013 Franklin & Bash Franklin & Bash ( سریال )
 

2012 Harry Harry's Law ( سریال )
 

2011 American Animal American Animal ( فیلم )
 

Boston Legal Boston Legal ( سریال )
 

Boston Public Boston Public ( سریال )
 

2000 Ally McBeal Ally McBeal ( سریال )
 

1999 Ally Ally ( سریال )
 

کارگردان (18)