کاندید 3 جایزه
مشهور در فیلم های :

()
()
()
فیلم های این هنرمند :
تهیه کننده (1)
2016 Victims of Silence Victims of Silence ( فیلم کوتاه )
 

کارگردان (20)
نویسنده (1)