برنده 5 جایزه ، کاندید 13 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
تهیه کننده (5)
2019 The Kingmaker The Kingmaker ( فیلم )
 

2018 Generation Wealth Generation Wealth ( فیلم )
 

2015 Magic City Magic City ( فیلم )
 

2012 The Queen of Versailles The Queen of Versailles ( فیلم )
 

2006 Thin Thin ( فیلم )
 

کارگردان (11)
خودش (11)
نویسنده (3)