مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
تهیه کننده (2)
2016 Reggie Watts: Spatial Reggie Watts: Spatial (قسمت ویژه سریال)
 

2015 Brasilia: City of the Future Brasilia: City of the Future ( فیلم کوتاه )
 

کارگردان (3)
بازیگر (40)
خودش (92)
موسیقی متن (20)
نویسنده (24)
دست اندرکار (1)