کاندید 3 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
کارگردان (2)
بازیگر (4)
خودش (1)
نویسنده (5)
بازیگر (4)